Ჯანმრთელობის დაცვა

ხატი001
ხატულა002
ხატულა003

მოერგოს საავადმყოფოს აღჭურვილობის ეტიკეტებსა და ქვითრებს,

შტრიხკოდები, წამლები, პალატები და შემთხვევის ჩანაწერები ამარტივებს პროცესს და მიიღწევა ეფექტური მენეჯმენტი

ჯანდაცვის პროდუქტები