ლოგისტიკა

icon004
icon005
icon006

კომპაქტური და პორტატული, ლოდინის დრო, Bluetooth კავშირი,

მრავალფუნქციური, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტურ გადაწყვეტილებებს ლოგისტიკური გადასახადების, ეტიკეტებისა და ქვითრების დაბეჭდვისთვის

ლოგისტიკის პროდუქტები