ლოგისტიკა

ხატულა004
ხატულა005
ხატულა006

კომპაქტური და პორტატული, ხანგრძლივი ლოდინის დრო, Bluetooth კავშირი,

მრავალფუნქციური, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტურ გადაწყვეტილებებს ლოგისტიკური გადასახადების, ეტიკეტების და ქვითრების ბეჭდვისთვის

ლოგისტიკური პროდუქტები